Torbjorn Aberg_Fotograf_Alex Leno Dias1.jpg

Torbjörn Åberg

Torbjörn arbetar som verksamhetskonsult med IT-inriktning åt större företag i Norden. Med sin debut Skål, ta mig fan! riktar han sig till dem som dricker för mycket men som i övrigt är fungerande människor. Han går bortom vanliga föreställningar som att det är i regel svaga människor som drabbas av alkoholproblem. Hans ansats är precis tvärt om: många är ambitiösa, viljestarka och högpresterande. Syftet med boken är att ge läsaren en djupare förståelse om alkoholproblemet och om sig själv. I boken möts läsaren inte av några krav och inga pekpinnar men däremot en hel del skratt och en mycket hög igenkänning.

Torbjörn, som själv haft problemet, är inte professionellt yrkesverksam inom alkoholfrågor men kan trots detta betraktas som ”expert”. Hans expertis baseras både på egna erfarenheter och de tusentals berättelser han hört från andra som upplevt problemet med alkoholens baksida.

 

www.skaltamigfan.se

facebook.com/skaltamigfan