torbjörn.jpg

Torbjörn Åberg

Torbjörn är verksamhetskonsult och lösningsarkitekt med IT-inriktning åt internationella företag. Med sin debut Skål, ta mig fan! närmar han sig alkoholfrågan med perspektivet från de som dricker för mycket. Torbjörn, som själv haft detta problem men numera inte dricker, ville på detta sätt ge läsaren en djupare förståelse om alkoholproblemet och om sig själv. Inga krav, inga pekpinnar men med en del skratt och hög igenkänning.

 

www.skaltamigfan.se

facebook.com/skaltamigfan