stefanc.png

Stefan Christiernin

Stefan är fil.mag i matematik och fil.dr. i fysik – och han håller också en professur i simuleringsteknik vid Högskolan Väst där han varit vicerektor under flera år. Nu jobbar han som research affairs and innovation manager i industrin (NEVS).

Den första lagen är Stefans deckardebut och första delen i en spänningsserie om Maria Wilkensen.

christiernin.com