Malin_Gutestam.jpg

Malin Gutestam

Malin är pedagog, utbildare, föreläsare, coach och författare. Hon arbetar sedan många år tillbaka som gymnasielärare och föreläser dessutom för näringslivet, högskolestudenter, intresseföreningar, myndigheter, pedagoger och föräldrar om modern hjärnforskning och hur den kan tillämpas för att skapa bättre förutsättningar för tänkande, lärande och kreativa processer.

Malin har en magisterexamen i Neuroscience in Leadership vid Middlesex University i England samt är diplomerad i Brain Based Coaching.

Hennes intresse för tonårshjärnor ledde till pilotstudien Unga hjärnor för vilken hon fick ta emot Helgepriset, Sveriges största lärarpris, för att skriva en bok baserat på studien. Resultatet blev Hjärnskap – för tonårshjärnan.

Malin är född i Hudiksvall och bor i Helsingborg tillsammans med sin man. Hon har tre vuxna barn.  

hjarnskap.se