LEKTÖRSLÄSNING NOVELLER

Vad är en lektörsläsning?
En noggrann genomgång av ditt manus av en professionell manusläsare, en lektör, med stor erfarenhet av att bedöma den litterära kvaliteten på en text. Lektören granskar språket och analyserar berättarteknikens olika delar. Lektörsomdömet får författaren normalt inom två veckor. Lektören tittar särskilt på berättelse och konstruktion, tempo/framåtrörelse, språk och berättarröster, karaktärer och gestaltning. De lektörer vi anlitar är utvalda av oss för sin erfarenhet och professionalism och arbetar på frilansbasis för många bokförlag.

Fördelar med att beställa en lektörsläsning via Hoi Förlag?
Alla manus vi tar emot blir automatiskt föremål för förlagets bedömning med chans till erbjudande om utgivning, men du förbinder dig inte att ge ut din novell på Hoi Förlag genom att köpa en lektörsläsning av oss.

Vad kostar en lektörsläsning?
Den kostar 500 kr (+ moms 25%) för en novell mellan 4000 och 8000 ord. Du får ditt skriftliga lektörsomdöme efter ca två veckor från det att vi registerat betalningen, beroende på arbetsbelastning och storhelger.

Vad kostar det att ge ut en novell på Hoi Förlag?
Utgivningsinvesteringen är 7000 kr, men du betalar endast 6000 kr eftersom Hoi Förlag går in och delfinansierar med 1000 kr som en del i vår satsning att bygga landets bästa novellkatalog. Novellen publiceras i audio- och epub-format och kommer att finnas hos alla större återförsäljare och hos streamingtjänsterna (Storytel, Bookbeat och Nextory). Vi marknadsför din novell tillsammans med den övriga katalogen i bl a våra sociala medier.

Efter att förlaget har fått igen sin delfinansiering på 1000 kr betalar vi ut 100% av nettot till författaren tills hela investeringen är återbetald. Därefter delas nettovinsten på försäljningen med 70% till författaren och 30% till förlaget. Observera att vad avser audioversionen bygger upplägget på att förlagets produktionspartner tar en del av produktionskostnaden och i gengäld erhåller en del av bruttot. Vid beräkning av nettovinsten ovan är det endast vad förlaget faktiskt erhåller efter detta avdrag som är royaltygrundande. Avräkning sker halvårsvis.

Alla priser är exklusive moms.