KG Johansson_Författarfoto.JPG

KG Johansson

KG Johansson växte upp i rockband och blev med tiden lärare och forskare vid Musikhögskolan i Piteå. Han har gett ut ett sextiotal läroböcker i musik. 2005 blev han Sveriges första professor i rockmusik men 2006 lämnade han musikhögskolan för att skriva på heltid. Han har vunnit romanpriset Spektakulärt tre gånger, bland annat för Samvetsmakaren och Googolplex. Bland översättningar kan nämnas Philip K. Dicks Palmer Eldritchs tre stigman, bland operalibretton Jan Sandströms Macbeth2 och bland filmer punkhistorien Fan ta dom.