Karin_Pilt 1_foto Juliana Wiklund.jpg

Karin Pilt

Karin Pilt heter egentligen Gustavsson, är född 1965 och växte upp i Uppsala där hon bor kvar med sin familj. Hon är civilekonom och departementsråd på Utrikesdepartementet med en bakgrund som ekonomichef på statliga myndigheter.

Pilt är ett släkt- och gårdsnamn från Dalarna som Karin valt att använda som författarnamn.