Kamilla.png

Kamilla Oresvärd

Kamilla arbetar sedan många år tillbaka med kommunikationsfrågor, varav de senaste som kommunikationschef.

kamillaoresvard.se

facebook.com/kamillaoresvard