jerk.png

Jerk Schuitema

Jerk är uppvuxen i Gällivare i Lappland. Sedan i början av nittiotalet har han arbetat med film och varje nytt projekt gav honom möjlighet att lära sig nya saker. Med tiden blev innehållet i berättelserna allt viktigare och de senaste tio åren har han jobbat med gestaltning i en eller annan form. För film, men även för TV och nu även i böcker.