marie.jpg

           Marie Andervin

Marie Andervin anser att kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter måste höjas i svenska bolag om de fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftiga. Därför verkar hon inom tre områden: företags konkurrenskraft, nya digitala yrkesroller och digitalt innanförskap – alla tre lika viktiga för en hållbar utveckling. Visionen att det digitala är en naturlig del i företags och individers vardag är en ledstjärna i Maries arbete med att förstå digitaliseringens effekter.

Marie har bakgrund som entreprenör och managementkonsult, arbetar idag med att hjälpa styrelser och ledningar med sin omställning och är en flitigt anlitad utbildare inom digital transformation.

Hon är medgrundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle.

digjourney.com

twitter.com/marieandervin

linkedin.com/in/marieandervin

 Joakim Jansson

Joakim Jansson tror på det goda med digitalisering – för individer, företag och samhället i stort. Med digitalisering kommer nya möjligheter till demokratisering, utbildning, hållbarhet, välstånd och ytterst livskvalitet. Att hjälpa företag att förstå vad digitalisering för med sig har funnits på hans agenda sedan 2000 då han började på Spray. Alltsedan dess har han på nära håll följt hur omvälvande och fascinerande den digitala transformationen är.

Joakim har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag, däribland MTG, Aller och Spray. Han är grundare till DigJourney, som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle. Han sitter också i ett flertal styrelser och advisory boards.

twitter.com/joajan

linkedin.com/in/joakimj