Leif Jacobsen_Mats Lerneby 2_foto Lars Ardarve.jpg

Leif Jacobsen & Mats Lerneby

Leif och Mats träffades första gången på en fotbollsresa, och förutom ett obotligt intresse för komedigruppen Monty Python är de intresserade av historia. Båda tyckte att det saknades historisk spänningslitteratur för barn och ungdomar, och bestämde sig för att skriva serien Tidsväktarna tillsammans.