Linus Owman_Jan Sturesson_P-O Gunnarsson_Fotograf_ Ivan Savic.jpg

Linus Owman, Jan Sturesson & P-O Gunnarsson

Jan, P-O och Linus har alla på något sätt en bakgrund inom rådgivning och ledarskap. Med deras sammanlagda erfarenhet är ledarskap något de både utövat, föreläst och skrivit böcker om.

Tillsammans utvecklade Sturesson och Gunnarsson flera nationella ledarutvecklingsprogram som riktade sig till ledare inom offentlig sektor. När de arbetat med programmen i tiotalet år kom idén att skriva en bok om hur ledarskap kan utvecklas och om möjligheterna med ledarskap i mellanrummen. Senare blev Owman en del av teamet, och de beskriver sig som en grupp vänner med starka viljor och god lyhördhet för varandra, vilket har varit nyckeln till ett gott samarbete.