Goran_raps_1.jpg

Göran Magnusson

Göran Magnusson är agronom men skrivandet har i olika former varit närvarande under en stor del av hans yrkesliv. I mycket har det handlat om PR och marknadsföring, med sporadiska inslag av lyrik men det var först med relationsromanen Den danska älskarinnan (2016) som Göran debuterade som författare. Storbondens pipa utkom 2017. 

facebook.com/den.danska.alskarinnan

facebook.com/Storbondens.pipa