elisabeth-hjortvid.jpg

Elisabeth Hjortvid

Elisabeth har förutom studietiden i Uppsala – fil mag i nordiska språk, litteraturhistoria och historia. Utöver att i flera år ha arbetat som gymnasielärare i svenska och historia har Elisabeth skrivit närmare tjugo böcker.