Astrid_Boisen.jpg

Astrid Boisen

Astrid är beteendevetare med många års ledarerfarenhet från bl.a. Volvo och Previa. Hon har lett flera uppmärksammade förändringsprojekt på ett mycket framgångsrikt sätt. Personligt, inspirerande och med konkreta exempel från sin egen karriär vill hon uppmuntra dig att våga se dig själv ur såväl det egna perspektivet som ur andras och att våga fråga, reflektera och ändra dig i ditt sätt att vara och agera. Din personlighet rår du kanske inte på men du kan modifiera ditt sätt att agera. Ny insikt ger ny kunskap, som möjliggör utveckling till det bättre.

Sedan många år är Astrid verksam som konsult, eller tankeställare och inspiratör, som hon gärna kallar sig. Hon talar om kommunikation, ledarskap, kreativitet, personlig utveckling, teambuilding, förändring, konflikthantering, projektarbete och effektivitet. Hon är känd för sitt engagemang och för sin förmåga att med glimten i ögat göra också det svåra lätt att förstå.

Astrid har gett ut boken Kokbok för chefer & vanligt folk – Lyckade recept för god kommunikation och gott ledarskap på Hoi Förlag.