Anna-Karin Kask_foto-Anita Blomkvist_6620.jpg

Anna-Karin Kask

Anna-Karin Kask föddes i Tierp och bor nu utanför Umeå. Hon har en fil.kand. i drama- och bildpedagogik, samt har läst Pedagogisk kollegial handledning och Byréus-Gilbe Handledarutbildning. Idag arbetar Anna-Karin som handledare och dramapedagog inom kommunal verksamhet, och håller kurser i dramapedagogik på Umeå universitet.

Hemsida: annakarinkask.se
Facebook: Anna-Karin Kask Författare
Instagram: @annakarinkask